Zo kan het dus ook

Zo kan het dus ook

In het kader van “zichtbaar zijn” in je sollicitatieaanpak, is de site van Ad (adismeerdaneengetal.nl) een prachtig voorbeeld hoe je met lef, humor en een beetje hulp van slimme websitebouw-gasten veel reuring kan creëren. En het werkt. Want Ad heeft inmiddels een baan!

asismeerdaneengetalgelukt

Share!